Lektori a učitelia slovenského jazyka a kultúry
Ikona informácie

Ak chcete podať novú prihlášku alebo upraviť už vyplnenú, prihláste sa.

Pre prihlásenie do elektronickej prihlášky je potrebné sa najprv registrovať. Stačí ak na úvodnej stránke kliknete na Registrácia. Otvorí sa Vám registračný formulár, ktorý je potrebné vyplniť podľa pripísaných inštrukcií a potvrdiť kliknutím na tlačidlo Registrovať.

Informácie o registrácii Vám budú poslané na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Potom sa môžete prihlásiť vyplnením prihlasovacích údajov - prihlasovacie meno (v tomto prípade Váš e-mail) a heslo, ktoré Vám bolo zaslané e-mailom. Vyplnenie potvrďte kliknutím na tlačidlo Prihlásiť.

Prihlášku vypĺňajte podľa inštrukcií. K prihláške je potrebné pripojiť povinné prílohy. V prípade, že nebude k prihláške priložená ktorákoľvek z povinných príloh, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nebude túto prihlášku akceptovať a zároveň bude automaticky vyradená z procesu výberového konania.

Aktívne - budúce výzvy

Akademický rok Termíny podávania prihlášok Stav prihlášky Prihláška

Pre vyplnenie prihlášky postupujte podľa inštrukcií. Údaje uložte kliknutím na "Uložiť údaje a pokračovať". Pri neuložení údajov, môžete o ne prísť.