Lektori a učitelia slovenského jazyka a kultúry

VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR má záujem zabezpečiť prístupnosť webovej aplikácie v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

 

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo aplikácie https://lektoriucitelia.sk/.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo webovej aplikácie je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na [prvky nesúladu] [a/alebo] [výnimky] uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

 

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 10.12.2019.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

 Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 10.12.2019.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, či s technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese helpdesk@studyabroad.sk. Otázky ohľadom obsahu, je možné zasielať na adresu helpdesk@studyabroad.sk alebo na kontakty uvedené na stránke kontakt.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk