Lektori a učitelia slovenského jazyka a kultúry

O systéme

Systém lektoriucitelia.sk

Stránky poskytujú informácie o štipendiách vlády SR pre zahraničných študentov z vybraných rozvojových krajín alebo krajanov k štúdiu na niektorej z verejných vysokých škôl na Slovensku.

Umožňujú registráciu a on-line vyplnenie a odoslanie prihlášky o štipendium na strane uchádzačov zároveň zabezpečujú ďalšiu administráciu dát, prehľadnosť a prispôsobenie sa požiadavkám na strane zadávateľa - MŠVVaŠ SR.

Výhody aplikácie lektoriucitelia.sk: