Lektori a učitelia slovenského jazyka a kultúry

Výberové konanie

Systém lektoriucitelia.sk

Umožňuje registráciu a on-line vyplnenie a odoslanie prihlášky do výberového konania na voľné miesta lektorov a učiteľov MŠVVaŠ SR do zahraničia na strane uchádzačov a zároveň zabezpečujú ďalšiu administráciu dát, prehľadnosť a prispôsobenie sa požiadavkám na strane zadávateľa - MŠVVaŠ SR.

Výhody aplikácie lektoriucitelia.sk: