Lektori a učitelia slovenského jazyka a kultúry

Požadované dokumenty

Lektori slovenského jazyka a kultúry v zahraničí
Podpísaná prihláška Priložte prosím kompletnú, podpísanú a naskenovanú prihlášku, ktorú si vytlačíte zo systému (nájdete ju v časti 1. Prihlášky s názvom "Prihláška"). Tento dokument si vytlačte, podpíšte, oscanujte a priložte do systému. Iné formy prihlášky nebudú akceptované!
Osobný dotazník Priložte prosím kompletný, podpísaný a naskenovaný osobný dotazník, ktorý si vytlačíte zo systému (nájdete ho v časti 1. Prihlášky s názvom "Osobný dotazník"). Tento dokument si vytlačte, podpíšte, oscanujte a priložte do systému. Iné formy osobného dotazníku nebudú akceptované!
Profesijný štruktúrovaný životopis (odporúča sa použiť štruktúrovaný životopis Curriculum vitae «Europass»), ktorý musí obsahovať: dátum narodenia, stav, absolvované štúdium a získané doklady o vzdelaní, odborné skúsenosti, jazykové vedomosti (dokumentovať na základe sebahodnotenia podľa SERR), špeciálne schopnosti, zručnosti a úspechy, mená referenčných osôb. Profesijný štruktúrovaný životopis treba predložiť v materinskom jazyku.
Doklady o vzdelaní Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške);
Potvrdenie vysokej školy o pedagogickej praxi Potvrdenie v rámci interného doktorandského štúdia s uvedením kurzov, ktoré viedol na vysokoškolskom školiacom pracovisku (katedre, ústave) v jednotlivých akademických rokoch, prípadne zoznam školených záverečných prác.
Doklad o jazykových znalostiach Diplom, certifikát vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné vyhlásenie.
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti.
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Podľa zákona č. 552/2003 Z. z.
Učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí
Podpísaná prihláška Priložte prosím kompletnú, podpísanú a naskenovanú prihlášku, ktorú si vytlačíte zo systému (nájdete ju v časti 1. Prihlášky s názvom "Prihláška"). Tento dokument si vytlačte, podpíšte, oscanujte a priložte do systému. Iné formy prihlášky nebudú akceptované!
Osobný dotazník Priložte prosím kompletný, podpísaný a naskenovaný osobný dotazník, ktorý si vytlačíte zo systému (nájdete ho v časti 1. Prihlášky s názvom "Osobný dotazník"). Tento dokument si vytlačte, podpíšte, oscanujte a priložte do systému. Iné formy osobného dotazníku nebudú akceptované!
Profesijný štruktúrovaný životopis (odporúča sa použiť štruktúrovaný životopis Curriculum vitae «Europass»), ktorý musí obsahovať: dátum narodenia, stav, absolvované štúdium a získané doklady o vzdelaní, odborné skúsenosti, jazykové vedomosti (dokumentovať na základe sebahodnotenia podľa SERR), špeciálne schopnosti, zručnosti a úspechy, mená referenčných osôb. Profesijný štruktúrovaný životopis treba predložiť v materinskom jazyku.
Doklad o jazykových znalostiach Diplom, certifikát vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné vyhlásenie.
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti.
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Podľa zákona č. 552/2003 Z. z.
Učitelia pre obsadenie Európskych škol
Podpísaná prihláška Priložte prosím kompletnú, podpísanú a naskenovanú prihlášku, ktorú si vytlačíte zo systému (nájdete ju v časti 1. Prihlášky s názvom "Prihláška"). Tento dokument si vytlačte, podpíšte, oscanujte a priložte do systému. Iné formy prihlášky nebudú akceptované!
Osobný dotazník Priložte prosím kompletný, podpísaný a naskenovaný osobný dotazník, ktorý si vytlačíte zo systému (nájdete ho v časti 1. Prihlášky s názvom "Osobný dotazník"). Tento dokument si vytlačte, podpíšte, oscanujte a priložte do systému. Iné formy osobného dotazníku nebudú akceptované!
Profesijný štruktúrovaný životopis (odporúča sa použiť štruktúrovaný životopis Curriculum vitae «Europass»), ktorý musí obsahovať: dátum narodenia, stav, absolvované štúdium a získané doklady o vzdelaní, odborné skúsenosti, jazykové vedomosti (dokumentovať na základe sebahodnotenia podľa SERR), špeciálne schopnosti, zručnosti a úspechy, mená referenčných osôb. Profesijný štruktúrovaný životopis treba predložiť v materinskom jazyku.
Motivačný list v ktorom kandidát zdôvodní svoj záujem vyučovať v systéme Európskych škôl – v materinskom jazyku a jeho preklad v anglickom jazyku alebo vo francúzskom jazyku;
Doklady o vzdelaní Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške);
Doklad o jazykových znalostiach Diplom, certifikát vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné vyhlásenie.
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Podľa zákona č. 552/2003 Z. z.
Čestné vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave Čestné vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave
Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch.